• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

Uwaga !
"Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 "

Od 13.02.2023 r. rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych w Gminie Rawicz. Dokumenty rekrutacyjne do wybranych placówek proszę wypisywać elektronicznie, następnie wydrukować i przynieść do placówki pierwszego wyboru do 24.02.2023 r. Dostęp do dokumentów rekrutacyjnych będzie uruchomiony rano w dniu 13.02.2023 r. Kolejność złożonych dokumentów nie ma wpływu na wynik rekrutacji. Liczy się liczba zdobytych punktów.

link do strony Naboru:

https://nabor.pcss.pl/rawicz

 

Uwaga !

Przypominamy o konieczności zapisania dziecka kończącego w tym roku edukację przedszkolną, do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024. Przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej obwodowej odbywa się na zgłoszenie rodzica . Zgłoszenia dzieci do szkół podstawowych obwodowych należy składać w terminie od: 13 lutego do 24 lutego 2023 r. Nabór odbywa się drogą
elektroniczną poprzez stronę internetową: https://nabor.pcss.pl/rawicz Zawarte są tam wszystkie szczegółowe
informacje dla rodziców.
Zgłoszenia do klasy I będą dostępne w systemie od 13 lutego 2023 r. Zgłoszenie można:
1) Wypełnić elektronicznie poprzez podaną powyżej stronę internetową. Wypełnione zgłoszenie należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole podstawowej obwodowej.
2) Wypełnić ręcznie. Formularz zgłoszenia można otrzymać w sekretariacie szkoły. Wypełnione zgłoszenie należy podpisać i złożyć w szkole obwodowej. W takim przypadku dane zawarte w zgłoszeniu do systemu elektronicznego wprowadzi szkoła.
Rodzice, którzy chcą posłać dziecko do klasy I sportowej lub szkoły innej niż obwodowa, nie składają zgłoszenia, lecz uczestniczą w procesie rekrutacji i składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (w terminie od 13 lutego do 24 lutego 2023 r.). Każde dziecko ma zagwarantowane miejsce w szkole podstawowej obwodowej i zostanie do niej przyjęte, jeśli w toku rekrutacji nie dostanie się do klasy sportowej lub do szkoły pozaobwodowej.
Gmina zapewnia dowóz dzieci z miejscowości: Dąbrówka, Izbice, Konarzewo, Łaszczyn, Sarnówka, Żołędnica, Żylice, Dębno Polskie, Folwark, Kąty, Krystynki, Szymanowo, Zielona Wieś, Kowaliki, Łąkta, Sikorzyn, Stwolno, Ugoda, Wydawy, Zawady wyłącznie do szkół obwodowych. Dowozy do Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu wygasną z dniem 30.06.2024 r. (Szkołę ukończą wówczas uczniowie klas VIII – ostatni rocznik przyjęty przed reformą oświaty z 2017 r.).