• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

Przedszkole w Rawiczu - obecnie Przedszkole Nr 1 im. Akademia Króla Stasia - zostało otwarte w dniu 15 maja 1945r. Kierowniczką została Elżbietanka - s. Marta Kędzia, wychowawczyni to M. Mikołajczak, a panie: T. Smektalska i H. Adamska były zatrudnione jako pomoce wychowawcy.
Zapisanych było 250 dzieci, ale nie wszystkie mogły być przyjęte. Dzienna frekwencja wynosiła przeciętnie 130 dzieci. Od 1 września 1948 roku Przedszkole, jako Przedszkole Publiczne przeniesione zostało do byłego Domu Społecznego przy Wałach Batorego nr 33 /obecnie Szkoła Podstawowa Nr 6/ i zajęło pomieszczenia na parterze. Od roku 1951 kierowniczką została p. T. Franciszkiewicz. Początkowo dzieci były podzielone na trzy grup.
W następnych latach ilość przyjętych dzieci wzrastała i tak w 1959 roku Komisja Społeczna zakwalifikowała 159 dzieci zgłoszonych do Przedszkola. Dzieci podzielone były na trzy grupy, a praca w oddziałach oparta była na tymczasowym programie wydanym przez Ministerstwo Oświaty.
Przedszkole, w okresie powojennym było ubogie, brakowało zabawek, pomocy naukowych. Placówka była czynna 9 godzin - dla dzieci matek pracujących i 5 godzin dla reszty dzieci. Dzieci, które przebywały w przedszkolu maksymalną ilość godzin otrzymywały 3 posiłki /śniadanie, obiad, podwieczorek/, pozostałe - nie jadały podwieczorku.

W drugiej połowie 1950r został zainstalowany telefon, zakupiono piłki do zabaw i ćwiczeń oraz zabawki /traktory/. Brakowało lalek, ale dzięki pomocy instruktorki p. Bartkiewicz - lalki znalazły się pod świąteczną choinką - jako dar dla dzieci. Przygotowania do tego szczególnego okresu zaczęły się już w listopadzie, przygotowywano inscenizacje o treści świątecznej. Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego p. Makowska, szyła sukienki i kołderki dla lalek. Dzięki pomocy ludzi dobrej woli pod choinką znalazło się 15 dużych lalek w wózkach, klocki, narzędzia do majsterkowania oraz paczki ze słodyczami dla wszystkich dzieci.
W styczniu 1951r Prezydium Miejskiej Rady Narodowej przeznaczyło środki na zakup 25 stolików, 150 krzesełek i 2 oszklonych szaf.

Ze względu na stały napływ dzieci i brak wolnych pomieszczeń, Przedszkole otrzymało do dyspozycji również piętro budynku, gdzie znalazł pomieszczenie IV oddział. Aby zdobyć fundusze na potrzeby bieżące, postanowiono założyć hodowlę jedwabników, która ruszyła w końcu maja 51r. Pomysł był szalony, ale dzięki współpracy całego personelu udało się pokonać trudności a w finale zarobić 953,65zł.
Wiosną 1952 roku przystąpiono do urządzania przedszkolnego ogródka owocowo - warzywnego. Młodzież Liceum Ogólnokształcącego pomagała planować nierówności, dzieci zbierały kamienie
a rodzice kopali teren przeznaczony na grządki. W kwietniu posadzono 20 drzewek owocowych, żywopłotem ogrodzono ogród. Wiele radości sprawiły dzieciom pierwsze rzodkiewki z własnego przedszkolnego ogródka. Aby poprawić kondycje finansową przedszkola hodowano świnie oraz króliki, które to fakty są poparte fotografiami.
W okresie wakacji 1952 roku został przeprowadzony gruntowny remont przedszkola.

W podwórzu ustawiono trzy pergole "ozdobne bramki" do pnących róż. Pomalowano wszystkie okna, drzwi, podłogi a w dwóch salach położono nowe deski. Wyposażony został gabinet lekarski, w którym raz w tygodniu przyjmował lekarz. W tymże roku Przedszkole Nr 1 zajęło I miejsce w Konkursie Czystości, który pod hasłem "Wzorowa Czystość" był przeprowadzony w powiecie rawickim. We wrześniu progi przedszkola przekroczyło 174 dzieci. Rok 1958 zapisał się zmianą lokum Przedszkola, które zostało przeniesione do budynku byłego żłobka przy ul. Wały Powstańców Wlkp. Nr 2 i i funkcjonuje tam do dnia dzisiejszego. Było wówczas pięć Oddziałów /grup wiekowych/ w tym jeden żłobkowy - dwulatków. Ogółem przyjęto 135 dzieci. Kolejne zdjęcia, które obrazują przeżywanie dni świątecznych i innych uroczystości są też dowodem na to, że wyposażenie Przedszkola bardzo się zmieniało, było więcej zabawek i sprzętu do ćwiczeń także na placu zabaw. Dzieci często wyjeżdżały na wycieczki - za miasto, do Teatru połączone ze zwiedzaniem miast. Prócz zabawy i nauki, dzieci uczestniczyły w krojeniu jarzyn, przyrządzaniu surówek, zarabiały ciasto i wykrawały ciasteczka. Był to rodzaj zajęć praktyczno - technicznych na równi z malowaniem, rzeźbieniem w glinie czy zajęciami wokalno - muzycznymi.